Parlons bien, disons vrai.

Culture

Tsy kely lalana ny sinoa

Tsy kely lalana ny sinoa

Tsy ny tsenam-barotra ihany no ahalalana ny sinoa, satria azo lazaina fa mahenika an’izao tonolo izao mihintsy izy eo amin’io…

RY ZALAHY AO AMIN’NY ORIN’ASA « RITSOKA »

RY ZALAHY AO AMIN’NY ORIN’ASA « RITSOKA »

Feno 5 taona ankehitriny ny foibe na ny orin’sa  » RITSOKA  » izay efa fantatry ny maro ankehitriny fa MAHAFEHY…

Tsy lany manja ny vako-drazana

Tsy lany manja ny vako-drazana

Na dia tsy mahazo laka firy eo amin’ny haino aman-jery aza ny VAKO-DRAZANA dia manana ny lanjany tokoa ary tsy…