Parlons bien, disons vrai.

Ilay trozona mahagaga

Fa tamin’ny herinandro lasa teo iny, dia TROZONA mirefy 15 metratra ary milanja hatrany amin’ny 30 taonina no nitsivalapatra teny amoron-dranomasin’ny nosy Sainte Marie. Avy hatrany dia nanao tsy omby aloha ny mponina nifandrombaka ihany koa ny henan’ity trozona ity. Tonga teny an-toerana avy hatrany ihany koa ny tompon’andraikitra sy teknisianina ao amin’ny sampan-draharahan’ny fiompiana ka naka ampahany mba hanaovana fanamarihina f ny antony nahafaty ity trozona ity, ary koa sao misy pozina nahafaty azy ity..

Trozona be ity

Trozona be ity


Hatramin’izao aloha dia tsy mbola nisy fantatra hoe narary na voan-javatra hafa tamin’ny fihinanana ity hena-trozona ity.

Ary araka ny fanadihadiana ihany koa, dia faharerahana, mety avy amin’ny fajhasemporana no nahatonga ity trozona ity tsy afaka intsony ka dia nitsivalapatra fotsiny teny amorom-pasika sisa….

La Rédaction

102 Kara est un site libre. Il divulgue les infos que l'on nous fait parvenir . Nous nous efforçons de vérifier l'exactitude de ces divers informations avant de les mettre en ligne. Si vous avez des suggestions, veuillez nous les faire parvenir en cliquant ici. Nous vous remercions de votre fidélité.