Parlons bien, disons vrai.

Fanondranana an-tsokosoko

Vao tsy ela akory izay ny tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny Minisiteran’ny harena an-kibon’ny tany no nilaza fa MAHAMENATRA raha toa ka efa tonga any ivelany ny harenantsika, ary indrindra izao farany izao fa ny volamena vao mibaribary toy ny kary an’efitra fa NAONDRANA an-tsokosoko izy ireny.
Dia mazava ho azy arak’izany fa nisy tsikombakomba nanao maso tsy mahita, ny fivoahan’izany volamena izany an-tsokosoko : na ny polisy na ny sampan-draharahan’ny fadin-tseranana eny amin’ny seranam-piaramanidintsika eny.
2727volamena-246-kg548
Koa tsy maintsy atao maty paika ny fepetra rehetra mikasika ny famoahana ireny harena ireny, ka tafiditra ao anatin’izany ny volamena, mba HO ARA-DALANA. Manainga ihany koa ireo mpandraharaha mba hizotra amin’ny làlana marina sy tena izy, ka tsy ho tratry ny fanangolena ary ho tafalatsaka ao anatin’ny HONAHONAN’NY risoriso, ny halatra ary ny fandrobam-pirenena, hoy ihany ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany.
Antso avo ihany izany fa asa aloha raha ho tonga any an-tsofin’ny mpanao « trafika », satria misy fiteny malagasy milaza ny hoe :  » Sarotra ho an’ny tànana efa zatra mivokona no andeha hitsotra « 

La Rédaction

102 Kara est un site libre. Il divulgue les infos que l'on nous fait parvenir . Nous nous efforçons de vérifier l'exactitude de ces divers informations avant de les mettre en ligne. Si vous avez des suggestions, veuillez nous les faire parvenir en cliquant ici. Nous vous remercions de votre fidélité.