Parlons bien, disons vrai.

MIHARATSY NY TOE-KARENA MALAGASY

Vao tsy ela akory tamin’ity taona ity no niisintaka niala teto Madagasikara ny FMI na ny Tahirim-bola iraisam-pirenena ary dia tsy afaka hiara-miasa amintsika satria tsy tanteraka foana ny fizahana ifotony ny fiaraha-miasa nifanarahana.
Izao indray dia ry zareo atsy la Reunion no nandà tsy nandray ny vokatra VOATABIA avy aty amintsika. Iaraha-mahalala anefa fa ny fanondranana entana mankany amin’ny firenen-tsamihafa no anisan’ny mampiroborobo ny toe-karena. Nanana ny toerany tokoa i Madagasikara tamin’izany, satria raha tsy handray ohatra afa-tsy ny lavanilina isika dia nitana ny toerana faharoa, raha tsy ny voalohany mihintsy aza i Madagasikara teto amin’izao tontolo izao.

Vanille de Madagascar

Vanille de Madagascar

Ankasitrahan’ny mpanafatra tokoa izany noho ny hatsarany ary indrindra fa ny fofony mameroovero. Tsy latsa-danja ihany koa ny voankazo toy ny letchis sy ny hazo sarobidy toy ny voamboana na ny andramena izay tsy amohazantsika fota-mandry eto ny nafitsoky ny mpandroba ny harem-pirenena.

Koa izao indray izany dia ny voatabia no nihitsoka ao amin’ny seran-tsambon’i la Reunion. Mpandraharaha amin’ny orin’asa efa mihoatra ny 30 no nilaza tamin’ny tompon’andraikitra tany an-toerana fa sady ratsy ny voatabia no tsy nifanaraka tamin’ny fenitra nifanarahana.

Ny Minisitera misahana ny varotra malagasy kosa no nilaza fa antsojay fotsiny no andavann’ny reunionnais ireto voatabia ireto . Rehefa tonga eny ambony ankalana eny an-tsena mantsy ireto voatabia malagasy ireto dia mora lavitra noho ny voatabia vokatra ao la Reunion , koa izany no antony tsy andraisany azy.
Feon-dakolosy roa samihafa ireo maneno ireo, fa ho antsika Malagasy dia fatiantoka iray lavaka ny tsy fandraisan’i la Reunion ny voatabiantsika izay efa eo an-tseranan-tsambony. Fahavoazana lehibe ihany koa ho an’ny toe-karentsika.
Nefa dia aoka koa tsy ho odian-tsy hita amin’ny raharaha tahaka izao, fa efa nisy ny TANDREVAKA sy ny KITOATOA nataon’ny mpanondrana malagasy ka niteraka fahavoazan-dehibe.

Vente de tomates à Antananarivo.

Vente de tomates à Antananarivo.

Fanarabiana sy famazivaziana ataon’ny sasany mantsy ny hoe ;  » io indray ny ady gasy ary ny hosoka ataon’ny gasy. Mampalahelo raha mbola mitoetra ihany izany fomba sy fihetsika ary fisainana izany, izay tsy mitera-boka-tsoa fa vao maika aza MAMPIHITSOKA sy MANDEVINA antsika any amin’ny lavaka mangitsokitsoka….Koa mba mieritrereta ihany !

La Rédaction

102 Kara est un site libre. Il divulgue les infos que l'on nous fait parvenir . Nous nous efforçons de vérifier l'exactitude de ces divers informations avant de les mettre en ligne. Si vous avez des suggestions, veuillez nous les faire parvenir en cliquant ici. Nous vous remercions de votre fidélité.