Parlons bien, disons vrai.

MIKOROSY FAHANA NY FIRENENA KA KENDA ROROKA NY VAHOAKA

Io no azo ilazana ny zava-misy eo amin’ny tanindrazantsika ankehitriny. Araka ny  fanadihadiana iraisam-pirenena tokoa mantsy, dia i Madagasikara no anisan’ny Firenena mahantra indrindra eran-tany.
Amin’ny mponina 22 tapitrisa dia zara raha misy 1 tapitrisa no misakafo in-telo isan’andro. Any amin’ny faritra atsimo dia efa lany ny raketa foton-tsakafo, manginy fotsiny ny tsy fisian’ny rano.
92% amin’ny zaza malagasy no tsy mihinana araka izay mba tokony ho izy. Koa tsy mahagaga raha saozanina sy kibotaina ary taizan’aretiny izy ireo.
Tsy faly hitanisa fotsiny ny fahoriana mianjady isika, saingy dia mampametra-panontaniana kosa hoe : Toa mba firenena manan-karena ihany i Madagasikara, na eo amin’ny harena an-kibon’ny tany na ny zava-maniry izay misy mpitrandraka tokoa,  fa tsy tonga mihintsy na misy fiantraikany any amin’ny vahoaka ny vola TSY TOKO TSY FOROHANA ARY TSY HITA PESIPESENINA azo avy amin’izany..
Dia hoy ny vahoaka mitoreo hoe : HO AIZA IHANY RE ISIKA ITY E ?

corruption
Ireo manao ny tsy rariny ka tsy mitsahatra ny mampitombo ny ambaindain’ny harenany dia toa tsy mba mihontsona kely akory amin’ireto vahoaka mifiaka ranomaso.
Misy ireo tompon’andraikitrra sy manan-toerana eo amin’ ny fiitantan-draharaha dia manao azy tsy ho tratry ny aloka, , ka efa maty eritreritra mihintsy.
Ohatra roa fotsiny no ho raisintsika androany : raha FOANA ny KOLIKOLY eo  amin’ny ambaratonga rehetra ary MANDALA ny fahamarinana ao anatin,’ny fahaleovan-tenany marina ny FITSARANA
Dia inoana tsy am-pihambahambana fa hitraka ary hamiratra i MADAGASIKARA.

Henoy sy tsakotsakoy tsara anie ity voalazazn’i Princio ity e !

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Wpz4XeIggS8[/youtube]

La Rédaction

102 Kara est un site libre. Il divulgue les infos que l'on nous fait parvenir . Nous nous efforçons de vérifier l'exactitude de ces divers informations avant de les mettre en ligne. Si vous avez des suggestions, veuillez nous les faire parvenir en cliquant ici. Nous vous remercions de votre fidélité.

Poster une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.