Parlons bien, disons vrai.

Efa ho lava leity e !

Tonga indray ry havana, ny SADC hitondra fivoriana fanelanelanana indray eto amintsika. Hanomboka anio izany ka haharitra hatramin’ny 13 jolay ho avy izao. Ny filohandohan’ny mpisorona mihintsy no ho avy amin’izany fihaoanana izany dia ry Joachim Chissano, Leonardo Simao, John Tezza ary Nino Tomas.
Tsy isalasalana fa ny tena votoatin’izao fihaonana izao dia ny fandresen-dahatra ny kandidà telo mianaka, izay efa fantatr’isika na tsy varimberina intsony aza ny anarany, mba hiala an-daharana amin’ny fifidianana ny ho filohan’ny Repoblika.

Sadc - Madagascar

Sadc – Madagascar

Raha ny zavatra hita hatramin’izay ary ny fivoriana teto an-toerana sy tany ivelany anefa dia efa fantatra fa samy MIZIRIZIRY izy ireo fa tsy nahatsoaka mihintsy ny firotsahany ho kandidà.Koa dia inona fotsiny indray izany no DIKAN’IZAO fivoriana izao ? Tsy ohatra ny hoe RESAKA MANDANY JIRO SY MANDANY ANDRO fotsiny indray ve ? Efa dridran’Ingilo makalilo sofina daholo ny zava-mitranga rehetra ka ampidirin’ny maro amin’ny sofina havia dia avoakany amin’ny sofina havanana.

La Rédaction

102 Kara est un site libre. Il divulgue les infos que l'on nous fait parvenir . Nous nous efforçons de vérifier l'exactitude de ces divers informations avant de les mettre en ligne. Si vous avez des suggestions, veuillez nous les faire parvenir en cliquant ici. Nous vous remercions de votre fidélité.