Parlons bien, disons vrai.

Tsy aro-fanina fa tena fanampenam-bava!

Io no azo amehezana ny volavolan-dalàna mifehy ny seasera na ny antsoina hoe : code de la communication.

Manohitra mafy ary manazava ny mpanao gazety fa ny  FANAFOANANA fahafahana haneho hevitra sy ny fahafahana hiteny (libertréd’expression) mihintsy no tadiavina atao amboletra hampanan-kery io volavolan-dalàna io.
Ary tsy ny mpanao gazety ihany no hiharan’izany fa ny olom-pirenena amin’ny ankapobeny mihintsy.

Dia milaza ry zareo fa aro-fanina no hanaovana izany.Mazava fa toy ny olona rehetra ny mpanao gazety ka raha misy fahadisoana ataony dia ampiharina aminy ny code penal ka hamaritra izay sazy sahaza ny fihoaram-pefy nataony.
Fa raha ao anatin’ny ASA ATAONY kosa dia misy ny porofo sy vavolombelona aseho vao mihatra ny sazy mety hifanaraka amin’izany, fa tsy tonga dia atao LETREZANA fotsiny ka anagadrana ny mpanao gazety.

Ny solombavambahoaka ohatra dia manana ny antsoina hoe:  » IMMUNITE PARLEMENTAIRE  » izay nadika moa amin’ny hoe:  » tsy maty manota »

Rocco-Rasoanaivo-journaliste-madagascar
Torak’izany koa ny tompon’andraikitra sy ny mpitondra ambony. Tsy mangataka izany akory ny mpanao gazety fa maneho ny AHIAHINY kosa, fa sao dia lasa FAHOANY FAHOANY ny fanasaziana na  fanagadrana azy ireny rehefa tsy maka tahaka ny feon’ny tompony na ny  » LA VOIX DE SON MAITRE  » Koa tsy sanatria izy ireny terena toy ny alika fotsiny ka hoe : »ASIO FEHI-VAVA ny alikanareo fa manaikitra anay.

Koa averin’ny mpanao gazety sy antitranteriny tsara fa raha lany io lalàna io, dia ny olom-pirenena amin’ny ankapobeny no tsy ho afaka HITENY na HANEHO NY HEVINY, fa tsy ny mpanao gazety
irery akory.

Koa mampahatsiaro eto ny fehezan-teny tamin’ny fotoan’andro nangetaheta sy naniry hanjakan’ny rariny sy ny hitsiny ka hialana amin’ny VAHOHON’NY teri-setra sy fanagiazana, ary ny fanapempoana sy fangejana amin’ny endriny samihafa, ka nirarina ho ren-tany ren-danitra ny hoe :  » HO TONGA ANIE NY FAHAFAHANA »

 

La Rédaction

102 Kara est un site libre. Il divulgue les infos que l'on nous fait parvenir . Nous nous efforçons de vérifier l'exactitude de ces divers informations avant de les mettre en ligne. Si vous avez des suggestions, veuillez nous les faire parvenir en cliquant ici. Nous vous remercions de votre fidélité.

Poster une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.