Parlons bien, disons vrai.

Aiza ihany re izy ity e ?

Tsy mitsahatra ny mitombo ny rotsak’orana amin’ny faritra maro eto Madagasikara, ary anisan’ny voa mafy amin’izany ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ankoatra ny rano miakatra izay manototra tanteraka ny voly, dia tsy vitsy koa ny trano rava sy mianjera, manginy fotsiny  ny fihontsahan’ny tany sy ny bolongam-bato mety hanototra koa trano fonenana maro.
Tsy faly HITSIKERA akory fa mba MANINTONA fotsiny ny sain’ny tompon’andraikitra.
Tamin’ny fivorian’ny filan-kevitry ny governementa ny 03 mars teo mantsy dia toa TSY MBA NISY na dia FEHEZAN-TENY IRAY AZA mikasika ity tondra-drano  ity sy ny voka-dratsiny.
Ny nibahan-toerana tamin’ny fivoriana dia ny lamina eo amin’ny Minisitera samihafa ary ny mahakasika ireo MINISITRA mamita iraka any ivelany.
Koa maro ny manadroadro sy maneso ary misy vinitra mihintsy milaza fa ny Fitondrana misy amin’izao fotoana izao dia FITONDRANA MITARAZOKA amin’ny fandraisan’andraikitra mahakasika mivantana sy haingana ny vahoaka.
Ao koa ny milaza fa tsy misy ny fandraisana andraikitra mazava iatrehana ny zava-misy sy miseho ankehitriny.Tsy hita izay tena asan’ny Governemanta MIANTRAIKA MIVANTANA any amin’ny vahoaka. Hita taratra avy amin’izany fa na dia misy antso atao ho an’ny chaos-madagascarFirenena hafa manerana izao tontolo izao aza,  dia zara raha misy mamaly izany, satria tsapan’izy ireny koa ny fitavozavozan’ny Fanjakana tsy mahavita mifehy ny loza mianjady amin’ny vahoakany.
Ankoatra ny K E R E  any ay amin’ny faritra atsimo, miampy izao tondra-drano izao sy ny tsy fahalavorariana hafa, dia MARARY MAFY TOKOA ny Firenena sy ny vahoaka ao aminy, ka tsy TAMBAVY na RANOM-PANAFODY na koa menaka ahosotrosotra, no hahasitrana na hanamaivana ny fanaintanana sy ny aretim-bahoaka,  fa mba TSINDRONA mihintsy na FANDIDIANA mihintsy re,  ry dokotera rehetra mitondra Fanjakana o !
Ny mbola tsy fisian’izany no mampametra-panontaniana ny maro MANAO ANGAREDONA mihoraka  hoe :  » AIZA IHANY RE IZY ITY E ? « 

La Rédaction

102 Kara est un site libre. Il divulgue les infos que l'on nous fait parvenir . Nous nous efforçons de vérifier l'exactitude de ces divers informations avant de les mettre en ligne. Si vous avez des suggestions, veuillez nous les faire parvenir en cliquant ici. Nous vous remercions de votre fidélité.