Parlons bien, disons vrai.

Fapanginan-jaza

Amin’izao figadonan’ny tsingerin-taona faha 53 nahazoana ny fahaleovan-tena izao dia hanao hetsika ho an’ny zanaky ny mpikambana ao aminy, ny fikambanana ara-pahasalamana eo amin’ny vondron’ny orin’asa ( association medicale inter-entreprise) eto Antananarivo.
Ankoatra ny zanaky ny mpikambana ao aminy dia hiahy ihany koa ireo kamboty sy ireo tsy

Ankizy  ok

Ankizy ok

manan-kialofana ary tena sahirana ity fikambanana ity, toy ny ao amin’ny ankany ao Andavamamba, ny etsy Ambohibao-Antehiroka, ny any Ambohidratrimo sy ny hafa ihany koa.
Asaina manao harendrina ireo zaza ireo, ampifalifaliana amin’ny kilalao sy hirahira ary dihy isan-karazany. Ary dia hizarana ihany koa sakafo maivana sy mofo ary vatomamy mba HANAMAIVANANA sy HAMPANADINOINA fara-faharatsiny, ny fahoriana mahazo mahazo azy ireo ankizy ireo.
Atao ahoana fa mba misy an’izay aloha raha oharina amin’ny hafa izay tsy manao na inona na inona mandava-taona, na lasan-kovavany fotsiny koa toa ny haron-tabebaka…

La Rédaction

102 Kara est un site libre. Il divulgue les infos que l'on nous fait parvenir . Nous nous efforçons de vérifier l'exactitude de ces divers informations avant de les mettre en ligne. Si vous avez des suggestions, veuillez nous les faire parvenir en cliquant ici. Nous vous remercions de votre fidélité.