Parlons bien, disons vrai.

Politika koa ve ny famoran-jaza e ?

Mba isehosehoana fa manao zavatra ny mpanao politika, dia idirany hatrany amin’ny sehatry ny fanaovana hasoavan-jaza faobe sy an-kalamanjana indray izao no ampanaovany izany.
Mialoha ny fanatanterahana izany aloha dia misy kabary tsara lahatra ataon’izy ireo. Rehefa izany dia roso amin’izay eo amin’ny famoran-jaza.

Dididpoatra 2013

Dididpoatra 2013

Manoloana ny hetsika toy izany indrindra anefa no namoahan’ ny Minisiteran »ny fahasalam-bahoaka, fa tsy mety sy tsy azo atao izany. Ny antony dia satria mety ho betsaka ny vovoka manidina ka miteraka mikraoba amin’ilay fery vao, ary hampitondra takaitra ny zaza, na tsy eo ho ho eo aza fa any aoriana any. Tojkony ho diovina tsara koa ny fitaovana rehetra entina hamoran-jaza.

Koa raha misy famoran-jaza atao dia tokony amin’ny toeram-pitsaboana na amin’ny toerana voatokabna ho amin’izany ihany no anaovana azy, fa tsy eny rehetra eny hitadiavana DERA sy LAZA fotsiny, hoy io fanambaran’ny Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka io.

La Rédaction

102 Kara est un site libre. Il divulgue les infos que l'on nous fait parvenir . Nous nous efforçons de vérifier l'exactitude de ces divers informations avant de les mettre en ligne. Si vous avez des suggestions, veuillez nous les faire parvenir en cliquant ici. Nous vous remercions de votre fidélité.