Parlons bien, disons vrai.

Rakotry ny fripy ny tanana

Miroborobo izay tsy izy tokoa no azo ilazana ny vartotra friperies amin’izao fotoana izao eto Madagasikara Ankoatra ny toerana maro samihafa dia mandrakotra ny tsenan’—ANDRAVOAHANGY izy isaky ny alarobia

—MAHAMASINA ny alakamisy

—67 Ha ny zoma

—AMBODIN’ISOTRY ny asabotsy.

Ankoatra ireo andrto ireo dia feno ny tanàna ary ny antony dia tsotra ihany : MORA ny friperie raha oharina amin’ny vaovao na ny vita tànana na ny vao ampanjairina ihany koa.

Tsy tara ary tsy gisitra i Madagasikara eo amin’ity resaka friperie ity satria tamin’ity telo volana voalohan’ity taona ity fotsiny dia efa nahatratra 8300 taonina ny friperie nitosaka teto Madagasikara izay mitetina 7 tapitrisa DOLLARS mahery.

Hita ao anatin’ireny balles friperie ireny avokoa moa : na ny akanjo, ny bodofotsy, ny satroka ka hatramin’ny pitsopitsony amin’ny haingom-behivavy : toy ny loko mamiratra fanao amin’ny hoho tànana na tongotra ary hatramin’ny kiraro mihintsy koa.Koa tsy mahagaga raha ROBOKA amin’ny friperie.ny betsaka.Ny tena marina anefa dia MORA ny friperie raha oharina amin’ny akanjo VAOVAO na ny mbola ampanjairina sy ny vita tànana hafa.Koa dia tsy manontany ny maro na izay fihaviany na izay nanao ireny friperie ireny tany  aloha.tany.

Taona vitsivitsy talohan’izao dia notondroina  molotra sy noesoesoiny ary norabirabiana ny olona manao friperie.Ankehitriny anefa dia mitafy izany na dia ny heverina fa manana ny toerana tsara sy mba mahitahita eo anivon’ny nfiaraha-monina. Dia miteny io sokajin’olona farany io fa iza no hahalala azy hoe manao friperie e… !

 

Ny fehiny dia izao : mihamahantra ny vahoaka ka any amin’izay mba takany sisa no mba tafiany. Manamafy izany koa ny fibosesehana mividy ny zavatra vita sinoa ohatra, ka na dia efa fantatra fa tsy hateza aza dia atao ahoana fa IKIPIANA hoy ny maro satria mora ka.. ! Fanadihadiana iraisam-pirenena izao no milaza fa 9 amin’ny malagasy 10 no mitafy friperie

Mbola fitafy aza izany voalaza izany fa misy ny tsy zarizary ny hanin-kohanina na KERE mihintsy any amin’ny faritra atsimo ohatra. Izany dia taratry ny FAHANTRANA eto amin’ny Firenena.

Rahoviana ihany angaha vao mba hisy TARA-PANDROSOANA sy tara-pahazavana ary FIVOARANA eto amin’ity tanintsika ity ?

 

 

M.A

La Rédaction

102 Kara est un site libre. Il divulgue les infos que l'on nous fait parvenir . Nous nous efforçons de vérifier l'exactitude de ces divers informations avant de les mettre en ligne. Si vous avez des suggestions, veuillez nous les faire parvenir en cliquant ici. Nous vous remercions de votre fidélité.

Poster une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.